16/42 FEMINICIDIS
Tècnica mixta sobre tela
80 cm x 80 cm
2016
 
 
 

 

 

16/42 Feminicidis és un homenatge a totes les víctimes de la violència de gènere. 

L'obra fa referència als assassinats de dones als Països Catalans l'any 2015 on hi va haver un total de 42 víctimes i 109 a l'Estat espanyol. Una xifra que any rere any segueix a l'alça. L'estadística oficial del Ministeri de l'Interior espanyol redueix aquesta xifra a un total de 56 víctimes a l'Estat espanyol i 16 als Països Catalans, justificant que la resta no es van cometre en marc de relacions sentimentals i d'aquesta manera deixant fora moltes més expressions de la violència de gènere.
 
16/42 Feminicidis és un homenatge a totes les víctimes de la violència de gènere. 

L'obra fa referència als assassinats de dones als Països Catalans l'any 2015. Hi va haver un total de 42 víctimes als Països Catalans i 109 a l'Estat espanyol. Una xifra que any rere any segueix a l'alça. L'estadística oficial del Ministeri de l'Interior espanyol redueix aquesta xifra a un total de 56 víctimes a l'Estat espanyol i 16 als Països Catalans, justificant que la resta no es van cometre en marc de relacions sentimentals i d'aquesta manera deixant fora moltes més expressions de la violència de gènere.